Disclaimer

Garage Berns BV is eigenaar van deze website. Garage Berns BV besteedt uiterste zorg aan het te allen tijde zo actueel, correct en compleet mogelijk maken en houden van haar informatie. Zij aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade als gevolg van welk gebruik dan ook van de via deze website aangeboden informatie. Aan de inhoud van de via deze website aangeboden informatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Garage Berns BV behoudt zich te allen tijde en zonder berichtgeving, het recht voor om veranderingen en wijzigingen door te voeren.